Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ PiPower, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng và sự tự tin quý khách thể hiện khi truy cập vào trang web thương mại điện tử www.pipower.vn và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực và cẩn trọng, điều mà chúng tôi luôn coi là tiêu chí chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của PiPower

Công ty TNHH Công nghệ PiPower chỉ sử dụng duy nhất một tên miền (tiếng Anh được gọi là domain name).Tên miền chính được được chúng tôi sử dụng là: www.pipower.vn

Tên miền www.pipower.vn của chúng tôi đã được đăng ký bảo hộ tại Trung Tâm Internet Việt Nam thuộc BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thu thập và chia sẻ thông tin, các kết nối tới bên thứ 3.

Chúng tôi giám sát các truy nhập trên trang web và thu thập các thông tin về thống kê, nhân khẩu (độ tuổi, địa phương)… để sử dụng cho việc phân tích và điều hành, hoàn thiện, phát triển trang web để cải thiện cách bố cục và thiết kế cho phép cá nhân hóa tạo ra cảm nhận và hỗ trợ mua hàng tốt nhất cho khách hàng. Để cho phép phân tích tạo việc cá nhân hóa và cải thiện thiết kế và bố cục, chúng tôi có thể thuê một bên thứ ba nào đó mà chúng tôi chia sẻ thông tin cần thiết để hoàn thành mục đích. Những thống kê này không bao gồm các thông tin cá nhân.

Nếu thấy thích hợp, chúng tôi chia sẻ các thông tin thống kê với khách hàng, bạn hàng của chúng tôi. Những thống kê này không bao gồm các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM… Chúng tôi sử dụng công cụ thanh toán thẻ tín dụng của công ty, ngân hàng thanh toán để tính tiền cho khách hàng và dịch vụ của trang web, và dựa trên hàng hóa và dịch vụ được đặt. Khi hàng được vận chuyển, chúng tôi cũng có thể dùng hãng vận chuyền/hoặc công ty giao nhận để hỗ trợ chúng tôi trong việc giao hàng. Chúng tôi chia sẻ với họ các thông tin cần thiết để tiến hành thành công việc giao hàng (ví dụ như: tên, địa chỉ cũng như các thông tin thanh toán thích hợp).

Chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty khác vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng.

Trang web của chúng tôi có chứa các kết nối tới các trang web bên ngoài và các trang web cùng loại có thể do một công ty khác điều hành và họ có thể có các quy chế bảo mật khác với website www.pipower.vn . một trang web cùng loại thông thường được điều hành bởi một bên thứ ba. Khi bạn click vào các liên kết dẫn bạn tới trang web tương tự đó bạn sẽ phải tuân thủ theo chính sách của họ.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về điều khoản Bảo mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua đường dây nóng: 0945 94 2992 hoặc email info@pipower.vn .